Kalite, Helal ve Gıda Güvenliği Politikamız

Gelner Gıda A.Ş olarak ürettiğimiz yenilebilir sığır jelatini ve kolajen ürünlerinde ve tüm tedarik zincirimiz boyunca önceliğimiz gıda güvenliği ile birlikte müşteri/tüketicilerimizin memnuniyetidir. Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızın ve faaliyet alanımızda bizimle çalışan iş ortaklarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak en önde gelen sorumluluğumuzdur. Bu kapsamdaki temel kurallarımız;

 • Kuruluşumuzun amacı ve bağlamına uygun; kalite, helal, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği koşullarında üretimi yapılan ürünlerin sürekli gelişen teknolojiden faydalanarak son teknoloji kullanılarak yeni yenilebilir ürünler üretmek için sürekliliği mümkün kılan gıda güvenliği hedefleri koymakta, bu hedefleri sürekli gözden geçirmekte ve yenilemektedir.
 • Kalite, helal,  gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gıda üretiminde operasyonel ön gereksinim koşulları, gıda da kritik noktaların kontrollerinde süreklilik sağlanması amacıyla daima amaçladığı hedef ve bu hedeflere uygun yöntemlerini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek.
 • Başta tüm dünyada ve ülkemizde geçerli yasal yükümlülükleri takip etmek ve yerine getirmek, gıda güvenliği ve helal mevzuatlarına uygun olmak üzere, müşteri şartlarını benimseyen ve gıda güvenliği şartlarını karşılamak üzere tüm çalışmaları yapmak ve sürekli gözden geçirilerek yenilenmek.
 • Kuruluşumuzda üretilen ürünlerin tüketiciye kadar sağlıklı ve güvenli ulaştırılması amacıyla gerekli şartlar tanımlanmış ve uygulanmakta, şartlara uygunluk düzenli ve sürekli olarak kontrol edilmektedir.
 • Tüm çalışanlarımıza ürün kalitesi ve güvenliği bilincini aşılayarak, Kalite ve Gıda Güvenliği Kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, bunu bir yaşam biçimi haline getirmek, çalışanlarımızı kendilerini GELNER GIDA A.Ş. ‘nin bir parçası olarak hissetmelerini sağlayarak ürün ve proses kalitemizin sürekliliğini sağlamak.
 • Ürünlerimizin, gıda güvenliği, kalite ve helal yönetim sistem standartlarına uygun üretilmesi adına; ham maddenin temininden, üretilmesine, ambalajlanarak sevk edilmesine kadar geçen süreçlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ortamlarda üretim yaparak fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, radyolojik, sabotaj risk değerlendirmelerine dayalı, güvenilir, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olmak.
 • Taklit ve tağşiş ham madde, yardımcı malzeme alımına maruz kalarak tüketiciyi mağdur etmemek için gerekli kontrol ve izlemeleri yapmak.
 • Tüm riskleri ortadan kaldırmak ve kontrol ağını geniş ve hızlı tutabilmek amacıyla İÇ ve DIŞ iletişim yöntemleri belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Kalite, helal, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yol ve yöntemler belirlenmiş ve ihtiyaç olduğu durumlar için sürekli gözden geçirilen kalite, helal, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz gerekli durumlarda anında müdahale edilerek güncellenmekte ve sürekli geliştirilmek.
 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini eksiksiz karşılamak, daima ilk tercih edilen marka olmak, güvenli hammaddeden kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünler üretmek.
 • Tüm girdi, enerji, su, karbon ayak izimizi en az düzeye indirmek, yatırım kararları çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman seçmek, iş kazası riskini yok edecek ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurmak.
 • Sıfır atık anlayışı ile israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamak.

Yukarıda yazılı kurallarımızın uygulayıcısı olduğumuzu taahhüt ederiz.

Kalite, helal, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri gerektiğinde kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi taahhüt ederiz.